+43 7612 74370 0
Logo sihga
Image-Bild SIHGA

Ogólne warunki handlowe

OWH – OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE FIRMY SIHGA®

(Stan na dzień 10.10.2021)

Obowiązują nasze Ogólne Warunki Handlowe, do których dostęp można uzyskać w tym miejscu (wywołane OWH można zapisać): 
=> Pobierz regulamin
W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, obowiązują również następujące warunki.  W razie sprzeczności, priorytet mają nasze OWH.

OWH FIRMY SIHGA® DLA TRANSAKCJI DOKONYWANYCH ONLINE 

1.   ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Nasz sklep internetowy przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców. Umowy zawieramy wyłącznie z przedsiębiorcami, a nie z konsumentami. Składając zamówienie Zamawiający oświadcza, że umowę zawiera wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Na żądanie musi przedstawić on dowody potwierdzające jego status przedsiębiorcy. Niniejsze OWH mają zastosowanie jako uzupełnienie naszych OWH również w odniesieniu do przyszłych zamówień składanych drogą internetową, bez konieczności ponownego powoływania się na nie. 

2.    PARTNERZY UMOWY, ZAWARCIE UMOWY, OPCJE KOREKTY

Umowa kupna-sprzedaży zawierana jest z firmą SIHGA GmbH.
Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi oferty wiążącej w sensie prawnym, lecz niewiążący katalog internetowy. Państwo mogą początkowo umieścić nasze produkty w koszyku w sposób niewiążący i przed złożeniem wiążącego zamówienia Państwo w każdej chwili mogą skorygować swoje wpisy, korzystając z przewidzianych w tym celu w procesie składania zamówienia i objaśnionych pomocniczych środków korygujących. Wiążące zamówienie na towary znajdujące się w koszyku Państwo składają klikając na przycisk zamówienia. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia zostaje wysłane drogą mailową potwierdzenie otrzymania zamówienia. 
Termin zawarcia umowy z nami zależy od wybranego przez Państwa sposobu zapłaty: 
Dostawa za zaliczeniem, faktura, polecenie zapłaty SEPA. 
Państwa zamówienie przyjmujemy poprzez przesłanie oświadczenia o przyjęciu zamówienia w osobnej wiadomości-mailowej lub poprzez dostarczenie towaru w ciągu dwóch dni. 
Przedpłata 
Państwa zamówienie przyjmujemy poprzez przesłanie w ciągu dwóch dni oświadczenia o przyjęciu zamówienia w postaci osobnej wiadomości-mailowej, w której podajemy nasze dane bankowe. 
Karta kredytowa 
Państwa zamówienie przyjmujemy poprzez przesłanie oświadczenia o przyjęciu zamówienia w osobnej wiadomości-mailowej lub poprzez dostarczenie towaru w ciągu dwóch dni.
Zapłata gotówką przy odbiorze towaru 
Państwo mogą też uregulować zafakturowaną należność gotówką przy odbiorze towaru.

3.    JĘZYK UMOWY, ZAPIS TEKSTU UMOWY

Język obowiązujący przy zawieraniu umowy: Niemiecki
Tekst umowy zapisujemy oraz dane dotyczące zamówienia, a także nasze OWH przesyłamy Państwu w postaci tekstowej. Tekst umowy można zobaczyć po zalogowaniu się do konta klienta.

4.    WARUNKI WYSYŁKI

Do podanych cen produktów mogą zostać doliczone koszty wysyłki. Bliższe informacje na temat ewentualnych kosztów wysyłki mogą Państwo znaleźć w ofertach.

Co do zasady mają Państwo możliwość odbioru towaru w SIHGA GmbH, Gewerbepark Kleinreith 4, Ohlsdorf bei Gmunden, Austria, w następujących godzinach pracy: Od PON do CZW w godz. 07:30 – 17:00, PT w godz. 07:30 – 15:00
Dostaw do paczkomatów nie realizujemy.
 

5.    Zapłata

Państwo wyrażają zgodę na przesyłanie wszystkich faktur drogą mailową. Zgoda taka może zostać w każdej chwili cofnięta.
W naszym sklepie co do zasady do Państwa dyspozycji są następujące metody zapłaty:
Zapłata gotówką przy odbiorze, faktura.
Przedpłata 
Jeśli wybiorą Państwo opcję przedpłaty, wówczas w osobnej wiadomości mailowej przekażemy Państwu nasze dane bankowe, a towar dostarczymy po otrzymaniu wpłaty. 
Odbiór za zaliczeniem 
Cenę zakupu wpłacają Państwo bezpośrednio na ręce kuriera. W tym przypadku nie ma żadnych dodatkowych kosztów. 
Karta kredytowa 
Podczas składania zamówienia Państwo podają dane swojej karty kredytowej. Po uwierzytelnieniu się jako prawowity posiadacz karty kredytowej, transakcja płatnicza zostanie przeprowadzona automatycznie, a Państwa karta kredytowa zostanie obciążona natychmiast po wysłaniu towaru. 
Polecenie zapłaty SEPA 
Składając zamówienie, udzielają nam Państwo upoważnienia do wystawienia polecenia zapłaty SEPA. O dacie obciążenia konta zostaną Państwo poinformowani (tzw. zapowiedź obciążenia). Po udzieleniu przez Państwa upoważnienia do wystawienia polecenia zapłaty SEPA, zwrócimy się do naszego banku o zainicjowanie transakcji płatniczej. Transakcja płatnicza zostanie przeprowadzona automatycznie, a Państwa konto zostanie obciążone. Obciążenie konta nastąpi po wysłaniu towaru. Termin wyprzedzenia powiadomienia o dacie obciążenia konta bankowego (tzw. termin zapowiedzi obciążenia) wynosi 7 dni. 
Faktura 
Kwotę fakturową płacą Państwo po otrzymaniu towaru i faktury przelewem na nasze konto bankowe. Zastrzegamy sobie prawo do zaoferowania zakupu przelewem na konto tylko po pomyślnym sprawdzeniu Państwa zdolności kredytowej. 
Zapłata gotówką przy odbiorze 
Państwo mogą też uregulować zafakturowaną należność gotówką przy odbiorze towaru.

6.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z umowy pomiędzy Zamawiającym a nami, w szczególności również w zakresie jej ważności, jest wyłącznie sąd właściwy miejscowo dla AT 4600 Wels.
Miejscem wykonania obowiązków jest AT 4694 Ohlsdorf bei Gmunden.
Stosunek umowny podlega wyłącznie prawu austriackiemu z wyłączeniem jego norm kolizyjnych oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

 

  

Wszystko o SIHGA

Pobierz aplikację SIHGA

Sklep online - metoda płatności

Invoice

Sprzedaż wyłącznie do dealerów i sprzedawców.
Dostawa jest realiz owana przez DPD, koszty transportu na zapytanie

SIHGA ® GmbH © 2020